Átlépési forgatókönyv
Transition scenario

Energy

Itt kapod meg a Minőséget
De a másik felét neked kell hozzátenned

This is where you get Quality
But you have to add the other halfÁtlépésHonnan | A Játék hétköznapi valóság szintjéről
Hova | A Játék egy magasabb szintjére

Crossing overFrom | The Game of level of everyday reality
Where | To a higher level of the GameFigyelem! Ha az emberi minőséged nem éri el az energiák lehívásának szintjét, a műveletek hatástalanok lesznek. Ha eléri, ám az kényszer vagy cselszövés hatására történik, az katonai műveletté válik.

Attention! If your human quality does not reach the level of drawing energies, the operations will be ineffective. If it does, but it is done under duress or by subterfuge, it becomes a military operation.Jelenleg elérhető programok
Currently available programsCivilizálódás | Civilization

A helyzet az, hogy a felszabadítással még nem ér véget a munka, ha azt felelősséggel végzik. Sok felszabadító abba a hibába esik, hogy a kiszabadítással új zsarnokokat engednek a világra. Mivel a legtöbb kollektíva az elnyomásban nem szocializálódik túl sikeresen, nem tudnak élni a szabadsággal, ám szeretnek visszaélni vele. A te szabadságod nem mehet más lények szabadságának rovására és nem arra van, hogy abban a mások feletti uralom könnyű megszerzésének útját lásd. A szabadságra meg kell érni és ebben segítenek ezek a rezgések.The fact is that the work does not end with liberation if it is done responsibly. Many liberators fall into the mistake of releasing new tyrants into the world. Since most collectives do not socialise very successfully in oppression, they cannot enjoy freedom, but they like to abuse it. Your freedom must not come at the expense of the freedom of other beings and is not for you to see in it a way to easily gain dominance over others. Freedom must be achieved and this is what these vibrations help you to do.

Civilizálódás | Civilization

Fejlődés | Development

Nemesedés | Ennoblement

Viselkedési- és Jellemminta | Pattern of Behavior and Character

Felelősség | Responsibility

Kockázat | Risk

Rendszerépítés | System construction

Együttműködés | Cooperation

Diplomácia | Diplomacy

Háború | War


Megtanulni veszíteni | Learning to lose

Gyors IQ fejlesztés| Rapid IQ development

Szabadulás | Liberation

Azokat a kollektív tudatú lényeket érintő program, akiknek rengeteg emberi alakjuk van. A program szétválasztja őket is minőség alapján, ami azt jelenti, hogy csak azokat az emberi alakokat érinti, akik rendelkeznek a következőkkel: alkalmasság, képesség, kompetencia, szabad akarat. Ők a továbbiakban eldönthetik, hogy az ÉlményPark mely területére lépnek a következők közül: gyógyítás, oktatás, kalandszervezés, kutatás. Akik nem felelnek meg a paramétereknek, vagy nem kívánnak ebben részt venni, őket a rendszer az ideális ívükre állítja.It is a programme for collectively conscious beings who have many human forms. The program also separates them by quality, which means that it only affects those human forms that have the following: suitability, ability, competence, free will. They can then decide which of the following areas of the ÉlményPark they want to enter: healing, education, adventure organisation, research. Those who do not meet the parameters or do not wish to participate will be placed on their ideal arc.

Szabadulás | Liberation

Gyógyítóvá válás | Becoming a healer

Tanítóvá válás | Becoming a teacher

Kutatóvá válás | Becoming a researcher

Szórakoztatás admin | Entertainment admin

Jogosultsági Rendszer helyi telepítés
Entitlement System local installation

Pozíciókorrekció | Position correction

Inspiráció-Motiváció | Inspiration-Motivation

Sportkocsi? Valamikor a kétezres évek közepén lejárt a jogosítványom. Karóra? A meditációim elején, olyan 20 éve vettem le véglegesen, gyűrűt meg sosem viseltem. Más vagyok, nagyon!

1. Eddig is jól megvoltatok nélkülem, ez után is menni fog2. Ne magatokból induljatok ki, a szempontjaimat úgysem érthetitek3. Az irányítási struktúra, amit kiépítettem mind szellemiségében, mind megjelenésében teljesen eltér attól, amit ismertek és megszoktatok4. Velem érdemben csak azok tudnak kapcsolatba kerülni, akik E.T. értéke az enyémmel van egy sávban5. Az adott szó betartására való törekvés állandó szándéka átvisz a találkozás kapuján, annak elhagyása pedig visszalök onnan6. Senki se álljon az utamba, mert az elvesztegetett évtized okán sajnos nincs időm a játékra és emiatt a katonai protokoll lép működésbe7. Mivel időm nagy részében továbbra is a különböző transztartományokban dolgozom, mindent az automata rendszereim intéznek, személyesen csak az érdemi távolságba érkezőkről szerzek tudomást8. A cél elsőbbséget élvez az egyén fontosságánál és ebbe beleértem a kollektívákat is9. Most nincs kedven ezt tovább írni, addig elemezzétek, ami eddig elhangzott

The Hungarian word for 'isten' is 'god'. If you take the vowels out of it, the English side is GD. I'm not English, but I'm sure there are depths where the story comes together. The Hungarian word for 'god' is named after the ancient-ten, which refers to creation. Hungarian is one of the ancient languages. Now take out the vowels.

STN

I think from the point of view of a non-Hungarian
it's immediately different.

Get some energy!

I acknowledge that I'm participating in a holographic experiment in which I'm getting the experimental energies for free and I'm not worried, because almost never does anything go wrong. Or if it does, I don't remember it afterwards anyway.

© All rights reserved.